Zuzana Sovišová
602 532 144
zuzana.sovis@gmail.com

Blog

27
Říj

Aktivity Oriflame na podporu společnosti

Při vývoji našich výrobků se vždy snažíme používat přírodní ingredience, které jsou v souladu s naším filosofií ochrany přírody a neškodí životnímu prostředí. V našich kosmetických přípravcích budeme používat pouze biologicky odbouratelné, povrchově aktivní látky.

Jsme jednou z prvních společností, které začaly ve výrobcích péče o pleť využívat rostlinné výtažky a vždy jsme směřovali k optimálnímu využívání přísad z obnovitelných rostlinných zdrojů.

Neustále provádíme vědecké monitorování bezpečnosti a dopadu na životní prostředí, abychom mohli okamžitě nahradit jakoukoli přísadu, která by se mohla negativně projevit na zdraví spotřebitele či na životním prostředí.

Navíc jsou obaly Oriflame výrobků z recyklovatelných materiálů, celkový objem obalů je co nejmenší s cílem minimalizovat odpad.

Oriflame má velmi silné etické zásady, které se projevují ve všech aspektech naší činnosti. Výrobky Oriflame jsou vyvíjeny a vyráběny v souladu s vysokými standardy kosmetického průmyslu a podle jasných etických pravidel.

V současné době máme pět kosmetických výrobních závodů – v Polsku, Švédsku, Indii, Číně a v Rusku. Veškeré Oriflame továrny a naši subdodavatelé splňují příslušné místní i národní zákonné požadavky a nařízení. Sem patří například nařízení týkající se pracovních podmínek, podmínek ochrany životního prostředí při výrobě, ochrany zdraví či bezpečnosti práce.

Zásadní prioritou environmentální politiky Oriflame je ochrana vodních zdrojů. V rámci našeho aktivního přístupu k zodpovědnému ekologickému provozu jsme ve všech našich výrobních závodech využili technická opatření, která omezují spotřebu vody a minimalizují její znečištění.

Oriflame má velmi jednoznačný postoj k důležitým sociálním a etickým otázkám jako jsou například problémy zneužívání dětské práce či kultura a názory odlišných etnik. Prostřednictvím našich programů společenské angažovanosti pomáháme a jsme rozhodnuti i nadále pomáhat ohroženým dětem a pomáhat poskytovat vzdělání mladým ženám.